Tabulka úrovní

Tabulka úrovní

Pro přehled, na jaké úrovni se nachází Vaše aktuální jazykové znalosti a pro účely rozřazení studentů do skupin, uvádíme bližší popis znalostí, které každá jazyková úroveň obnáší.

Začátečník – A1

Naučíme Vás:

 • Představit sebe a svou rodinu
 • Ptát se na základní věci každodenního života
 • Rozměr času
 • Mluvit o každodenních situacích
 • Číst krátké texty
 • Porozumět základní konverzaci

Mírně pokročilí I – A2

Naučíme Vás:

 • Mluvit o svých zájmech
 • Popsat, kde a jak bydlíte
 • Vyjádřit vhodně souhlas a nesouhlas
 • Mluvit o svých budoucích plánech
 • Popsat věci a osoby
 • Mluvit o počasí
 • Ptát se aktivně
 • Číst kratší texty
 • Poslouchat dialogy
 • Psát krátké emaily a pohledy

Mírně pokročilí II – A2/B1

Naučíme Vás:

 • Srovnávat texty
 • Vyjádřit úmysl
 • Vyjadřovat souhlas a nesouhlas
 • Slušně požádat o laskavost
 • Vyprávět o cestování a dovolené
 • Popsat lidi do detailů
 • Mluvit o majetku
 • Číst delší texty
 • Poslouchat složitější dialogy
 • Napsat příběh a delší dopis

Středně pokročilí I – B1

Naučíme Vás:

 • Mluvit o svých záměrech Vyjádřit předpověď do budoucna
 • Vyjádřit nutnost a povinnost
 • Dát radu
 • Podat instrukce
 • Mluvit o zprávách, vztazích
 • Napsat krátký životopis

Středně pokročilí II – B2

Naučíme Vás:

 • Vyjádření vlastních názorů v diskusi
 • Spekulovat
 • Mluvit bez přestávky asi 5 minut
 • Porozumět krátkému novinovému článku
 • Napsat oficiální dopis
 • Napsat podrobný životopis
 • Uskutečnit oficiální telefonický hovor
 • Zařídit pracovní cestu do zahraničí

Pokročilí – C1

Naučíme Vás:

 • Mluvit o svých představách v budoucnosti i minulosti
 • Prezentovat své názory
 • Napsat formální i neformální dopisy
 • Porozumět komplikovanějším textům
 • Porozumět filmům v cizím jazyce
 • Mluvit sebejistě
 • Pokládat otázky a ukázat zájem v dialogu
 • Složit komplimenty
 • Užívat frázových sloves

Dokonalé zvládnutí jazyka – C2

Naučíme Vás:

 • Analýza textu
 • Pochopení národní literatury
 • Zlepšení plynulosti konverzace
 • Užívání synonym a výrazů běžného jazyka