Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Webové stránky Languageatelier.eu mohou zpracovávat následující osobní data v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) z 14. dubna 2016:

  • Jméno;
  • E-mailovou adresu;
  • Telefonní číslo;
  • Informace obsažené v přidružených dokumentech.

Osobní data budou zpracována pouze v rozsahu a za účelem nezbytným pro vyřizování vzešlých žádostí, přihlášek a dotazů od návštěvníků stránek languageatelier.eu.

Návštěvníci webových stránek společnosti poskytují svá osobní data dobrovolně a vstupem na stránky udělují svůj souhlas se zásadami ochrany soukromí.  Languageatelier.eu se zavazuje osobní data zpracovávat po dobu maximálně 3 let, a to za použití vhodných business systémů a postupů, které data zároveň chrání a zabezpečují.

Prosím vezměte na vědomí, že v rámci GDPR máte právo:

  • kdykoli svůj souhlas odvolat;
  • zažádat o informace o tom, jaký druh osobních dat zpracováváme;
  • požádat o vysvětlení, jakým způsobem jsou osobní data zpracovávána;
  • požádat o přístup ke svým datům, z důvodu jejich aktualizace nebo opravy;
  • požádat nás, abychom Vaše osobní data smazali;
  • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních dat v případě, že máte jakékoli pochybnosti ohledně toho, jestli je systém zpracování dat v souladu se zákonnými požadavky.

Souhlas se zpracováním osobních dat lze kdykoli písemně odvolat: zasláním e-mailu na adresu info@languageatelier.eu.

Aktualizováno: 06 března 2019.