Naši lektoři

Naši lektoři

Naši lektoři jsou kvalifikovaní

  • Pracují pro nás jak rodilí mluvčí, tak výborní čeští učitelé s mnohaletými zkušenostmi v oboru.
  • Na každou hodinu se pečlivě připravují.
  • Většina našich lektorů má odborné kurzy didaktiky.
  • Většina našich lektorů učila jazyky i mimo Českou republiku.
  • Naši lektoři mají rozmanité zkušenosti, což rozšiřuje okruh témat pro konverzace.
  • Všichni naši lektoři rádi přizpůsobí svou metodologii podle přání a potřeb studenta.
  • Naši lektoři mají zajímavé životní zkušenosti, o které se rádi podělí při konverzačních lekcí – velké rozmezí témat zaručeno.
  • Get to know our teachers HERE

teachers

Jak učíme

Lektoři následují obsah sylabů a učebnic. Student tak získává nové vědomosti v pravidelných lekcích.
Důraz klademe na vyváženost každé hodiny, ve které se procvičuje gramatika, výslovnost, psaní a samozřejmě konverzace přesně dle vaší úrovně.

Váš pokrok

Budete mít možnost účastnit se pravidelných konzutací s učitelem o stavu vašich jazykových vědomostí.